Ikonostas

H. Ärkeängeln Gabriel, del i Bebådelsescenen på Kungsdörren


Hemsida<<>>