Ikonostas

Kristus Allhärskaren, delbild


Hemsida<<>>