Ikonostas

H. Arseni av Konevets, detalj i Karelens Heliga Upplysare


Hemsida<<>>