Ikonostas
Ikonostas i H. Nikolaos finska ortodoxa kyrka
Kristus Allhärskaren
Kristus Allhärskaren, delbild
Karelens Heliga Upplysare
Välsignande Kristus - delbild
H.Nikolaos Undergöraren
H. Arseni av Konevets, detalj i Karelens Heliga Upplysare
H. Ärkeängeln Gabriel, del i Bebådelsescenen på Kungsdörren
H.evangelisterna Lukas och Johannes på Kungsdörren
Den helige Basileios den Store
Den helige Ärkeängeln Mikael
Utdelandet av den Heliga nattvarden
Den helige Basileios den Store
Den helige Basileios den StoreHemsida<<<>>>