Händelser
Jungfru Marias Bebådelse
Kristi födelse
Frambärandet i templet
Korsfästelsen
De myrrhabärande kvinnorna vid graven
Nedstigandet till dödsriket eller Anastasis
Noli me tangere
Tomas Tvivlaren
Gudsmoderns Insomnande
Kristi Födelse
Simon Petrus kallelse
Kristi dop
Joakims och Annas möte
Jungfru Marias Bebådelse
Kristi förklaring
Kristi förklaring
Kristi förklaringHemsida<<<>>>