Kristus
Kristus Pantokrator
Tronande Kristus
Kristus Allhärskare
Icke av människohand gjord eller Acheiropoietos
Den gode herden
Icke av människohand gjord eller Acheiropoietos
Kristus med den eldiga blicken
Kristus
Mandylion
Kristus och lärjungen Johannes
Gråt inte över mig, Moder
Jesus Kristus
Icke av människohand gjord
Kristus med den eldiga blicken
Icke av människohand gjord
Kristus med den eldiga blicken
Tronande Kristus
Tronande KristusHemsida<<<>>>