Ikonostas
Ikonostas i H. Nikolaos finska ortodoxa kyrka
Kristus Allhärskaren
Kristus Allhärskaren, delbild
Karelens Heliga Upplysare
Välsignande Kristus - delbild
H.Nikolaos Undergöraren
H. Arseni av Konevets, detalj i Karelens Heliga Upplysare
Ärkeängeln Gabriel, del i Bebådelsescenen på Kungsdörren
H.evangelisterna Lukas och Johannes på Kungsdörren
Ikonostas i H. Nikolaos finska ortodoxa kyrka
Ikonostas i H. Nikolaos finska ortodoxa kyrkaHemsida<<<>>>