Änglar
Den helige Ärkeängeln Mikael
Den heliga Treenigheten
Den helige Ärkeängeln Gabriel eller Ängeln med gyllene håret
Herrens ängel
Den heliga Skyddsängeln
Den helige Ärkeängeln Gabriel
Den helige Ärkeängeln Gabriel
H.apostel Matteus ängel
Den helige Ärkeängeln Mikael
Herrens ängel
Herrens ängel
Den helige Ärkeängeln Mikael
Kerub
Herrens ängel
Herrens ängel
Den heliga Skyddsängeln
Herrens ängel
Herrens ängel
Ängeln med det gyllene håret eller Den heliga  Ärkeängeln Gabriel
Herrens ängel
Den helige Ärkeängeln Mikael
Den helige Ärkeängeln Gabriel
Den helige Ärkeängeln Gabriel
Herrens ängel
Herrens ängelHemsida<<<>>>