Kristus
Kristus Pantokrator
Tronande Kristus
Kristus Allhärskare
Icke av människohand gjord eller Acheiropoietos
Den gode herden
Icke av människohand gjord eller Acheiropoietos
Kristus med den eldiga blicken
Kristus
Mandylion
Kristus Pantokrator
Kristus PantokratorHemsida<<<>>>