Ikongalleri

Kontakt

Aktuellt

Länkar


    I k o n e r

av

Marja-Liisa Alm

Jag kommer från Villmanstrand i finska Karelen. Jag är är bosatt i Sverige sedan 1981, först i Uppsala, sedan drygt 25 år på Gotland.

För mig var valet enkelt när jag sent i livet fick möjlighet att lära mig ikonmåleriets grunder. Det var den rätta vägen, kände jag, utforskade ikonböckernas rika bildskatt och deltog i flera ikonmålerikurser främst i Finland, men också i Grekland. Även min bakgrund med fil.kand. i konstvetenskap och arbete som konservator i måleri på trä, främst i de gotländska kyrkorna, har hjälpt mig att se på bildens olika dimensioner, i helhet och detaljer.

Ikoner målas i en över tusenårig tradition. Jag använder äggtemperateknik och bladguld på kritgrundade träplattor. Målandet får ta lång tid för att att det motiv jag målat skall bli så tydligt och bra som möjligt i alla delar. Jag är medveten om att man aldrig blir fullärd - ständiga studier är en förutsättning för att kunna utvecklas som ikonmålare. Ikonmåleriet är en viktig del av mitt liv, det är mitt sätt att leva.

Att måla i stillhet, i koncentration, skänker mig stor glädje. Vid målandet existerar bara ikonen framför mig, bildens uttryck och innebörd.

"Ikonen är inte bara en enkel bild eller en dekoration eller ens en bibelillustration. Den används vid tillbedjan och ingår i liturgin" skriver Leonid Ouspensky i sitt verk Ikonens teologi (1992).

Marja-Liisa Alm
Utbildning
Utställningar
Representerad